Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 6)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Phoca vitulina steinkobbe VU D1 M Fo Kl
Pattedyr (Svalbard)
Microtus levis østmarkmus NA
Pattedyr (Svalbard)
Ursus maritimus isbjørn VU D1 I Ky M PåH Fo Kl MF
Pattedyr (Svalbard)
Vulpes lagopus fjellrev LC
Pattedyr (Svalbard)
Odobenus rosmarus hvalross VU D1 M MF PåH Fo Kl
Pattedyr (Svalbard)
Rangifer tarandus rein LC
Pattedyr (Svalbard)