Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 59)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Chrysopa perla stankgulløye LC
Nettvinger
Nothochrysa capitata rustgulløye VU B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Nettvinger
Semidalis aleurodiformis LC
Nettvinger
Nineta vittata LC
Nettvinger
Myrmeleon formicarius skogmaurløve LC
Nettvinger
Wesmaelius quadrifasciatus LC
Nettvinger
Sympherobius pygmaeus LC
Nettvinger
Wesmaelius subnebulosus LC
Nettvinger
Wesmaelius malladai LC
Nettvinger
Chrysotropia ciliata børstegulløye LC
Nettvinger
Myrmeleon bore strandmaurløve EN B1a(i)b(iii,iv)+2a(i)b(iii,iv) Ky MF PåH Sikker
Sikker
Sikker
Nettvinger
Megalomus hirtus LC
Nettvinger
Dichochrysa flavifrons LC
Nettvinger
Hemerobius humulinus LC
Nettvinger
Drepanepteryx phalaenoides sigdbladlusløve LC
Nettvinger
Hemerobius atrifrons LC
Nettvinger
Micromus angulatus LC
Nettvinger
Wesmaelius ravus LC
Nettvinger
Cunctochrysa albolineata LC
Nettvinger
Osmylus fulvicephalus rødhodebekkeløve NA
Nettvinger
Coniopteryx tineiformis LC
Nettvinger
Conwentzia pineticola LC
Nettvinger
Coniopteryx pygmaea LC
Nettvinger
Parasemidalis fuscipennis LC
Nettvinger
Hemerobius lutescens LC
Nettvinger
Sympherobius elegans LC
Nettvinger
Helicoconis lutea LC
Nettvinger
Hemerobius nitidulus LC
Nettvinger
Chrysoperla carnea vintergulløye LC
Nettvinger
Sisyra dalii ribbesvampflue NT B2a(i) L PåH Sikker
Sikker
Nettvinger
Hemerobius contumax LC
Nettvinger
Nothochrysa fulviceps brungulløye VU B1a((i),ii)b(iii)+2a((i),ii)b(iii) S PåH
Sikker
Nettvinger
Chrysopa phyllochroma LC
Nettvinger
Chrysopa abbreviata LC
Nettvinger
Wesmaelius balticus marehalmbladlusløve DD PåH MF
Nettvinger
1 2