Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 879)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Globiceps salicicola LC
Nebbmunner
Saldula opacula LC
Nebbmunner
Strongylocoris steganoides LC
Nebbmunner
Cremnocephalus albolineatus LC
Nebbmunner
Corizus hyoscyami rødrandtege LC
Nebbmunner
Galeatus spinifrons malurtnettege CR B2a(i)b(i,ii,iii) B SM PåH Fo
Sikker
Nebbmunner
Nabis ferus LC
Nebbmunner
Bactericera femoralis rødbrun rylliksuger LC
Nebbmunner
Drymus ryeii LC
Nebbmunner
Empicoris culiciformis myggrovtege LC
Nebbmunner
Rhinocola aceris lønnesuger LC
Nebbmunner
Cacopsylla rhamnicola geitvedblomstsuger VU B2a((i))b(i,iii) Ky S PåH
Sikker
Sikker
Nebbmunner
Scolopostethus thomsoni LC
Nebbmunner
Trioza viridula hvitbladtistelsuger LC
Nebbmunner
Bactericera nigricornis LC
Nebbmunner
Elasmostethus interstinctus grønnløvtege LC
Nebbmunner
Chlamydatus wilkinsoni LC
Nebbmunner
Neottiglossa pusilla engbreitege LC
Nebbmunner
Cacopsylla nigrita LC
Nebbmunner
Teratocoris viridis LC
Nebbmunner
Tingis cardui tistelnettege NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) SM PåH Fo Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Nebbmunner
Trioza dispar løvetannsuger LC
Nebbmunner
Nysius ericae LC
Nebbmunner
Megalocoleus molliculus LC
Nebbmunner
Phoenicocoris dissimilis LC
Nebbmunner
Closterotomus fulvomaculatus LC
Nebbmunner
Macrodema micropterum NT B2b(ii,iii) Ky S PåH Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Nebbmunner
Monosynamma maritimum LC
Nebbmunner
Oncotylus punctipes LC
Nebbmunner
Psyllopsis fraxini flekket askegallesuger LC
Nebbmunner
Hesperocorixa linnaei LC
Nebbmunner
Bactericera striola LC
Nebbmunner
Saldula c-album LC
Nebbmunner
Malacocoris chlorizans LC
Nebbmunner
Physatocheila costata skognettege LC
Nebbmunner
1 2 3 4 5 6 7 8 26