Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 10)
...
...
...
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Plumatella emarginata hakkmosdyr NT B2a(i) L Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mosdyr
Plumatella casmiana casmianamosdyr LC
Mosdyr
Plumatella repens krypmosdyr LC
Mosdyr
Plumatella fruticosa buskmosdyr LC
Mosdyr
Hyalinella punctata hyalinmosdyr DD
Mosdyr
Cristatella mucedo gelémosdyr LC
Mosdyr
Fredericella indica nordlig mosdyr LC
Mosdyr
Plumatella fungosa soppmosdyr LC
Mosdyr
Fredericella sultana sultanmosdyr LC
Mosdyr
Paludicella articulata køllemosdyr LC
Mosdyr