Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 84)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Decapauropus vulgaris LC
Mangefotinger
Blaniulus guttulatus rødperletusenbein LC
Mangefotinger
Cryptops hortensis parkskolopender LC
Mangefotinger
Strigamia maritima havstrandkryper LC
Mangefotinger
Allopauropus danicus NT B2b(ii,iii) S PåH Na
Sikker
Sikker
Mangefotinger
Allajulus nitidus blankkeisertusenbein LC
Mangefotinger
Cylindroiulus caeruleocinctus tigerkeisertusenbein LC
Mangefotinger
Cylindroiulus punctatus klubbkeisertusenbein LC
Mangefotinger
Brachychaeteuma bradeae NE
Mangefotinger
Decapauropus cuenoti LC
Mangefotinger
Oxidus gracilis NA
Mangefotinger
Decapauropus multiplex DD PåH
Mangefotinger
Poratia digitata NA
Mangefotinger
Lithobius microps puslingsteinkryper LC
Mangefotinger
Ommatoiulus sabulosus stripekeisertusenbein LC
Mangefotinger
Glomeris marginata kuletusenbein LC
Mangefotinger
Macrosternodesmus palicola NE
Mangefotinger
Archiboreoiulus pallidus hvitperletusenbein LC
Mangefotinger
Polydesmus denticulatus nordkiletusenbein LC
Mangefotinger
Brachyiulus pusillus dvergkeisertusenbein NE
Mangefotinger
Cylindroiulus britannicus parkkeisertusenbein LC
Mangefotinger
Craspedosoma rawlinsii NT B2b(ii,iii) S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Mangefotinger
Scleropauropus lyrifer NT B2a(ii)b(ii,iii) S PåH Na
Sikker
Mangefotinger
Proteroiulus fuscus treperletusenbein LC
Mangefotinger
Decapauropus pseudomillotianus NA
Mangefotinger
Lithobius calcaratus NE
Mangefotinger
Julus scandinavius skandinavkeisertusenbein LC
Mangefotinger
Leptoiulus proximus marmorkeisertusenbein LC
Mangefotinger
Lithobius crassipes tykkbeinsteinkryper LC
Mangefotinger
Boreoiulus tenuis småperletusenbein LC
Mangefotinger
Nopoiulus kochii glansperletusenbein LC
Mangefotinger
Strigamia crassipes tykkbeinjordkryper NT B2b(ii,iii) S PåH Na
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mangefotinger
Scutigerella palmonii NE
Mangefotinger
Pachymerium ferrugineum blodjordkryper LC
Mangefotinger
Cryptops parisi veksthusskolopender NA
Mangefotinger
1 2 3