Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 673)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Lecidea fuscoatra NE
Lav (Svalbard)
Peltigera scabrosa runever LC
Lav (Svalbard)
Acarospora sinopica rustsprekklav LC
Lav (Svalbard)
Aspicilia plicigera NE
Lav (Svalbard)
Fulgensia bracteata vanlig svovellav LC
Lav (Svalbard)
Bacidina chloroticula NE
Lav (Svalbard)
Cladonia trassii LC
Lav (Svalbard)
Lecanora handelii NE
Lav (Svalbard)
Vestergrenopsis elaeina LC
Lav (Svalbard)
Carbonea vorticosa LC
Lav (Svalbard)
Rhizocarpon polycarpum LC
Lav (Svalbard)
Verrucaria obsoleta LC
Lav (Svalbard)
Rhizocarpon expallescens LC
Lav (Svalbard)
Lecanora atromarginata LC
Lav (Svalbard)
Thelidium minimum NE
Lav (Svalbard)
Pseudephebe pubescens vanlig steinskjegg LC
Lav (Svalbard)
Acarospora persimilis NE
Lav (Svalbard)
Acarospora rhizobola NE
Lav (Svalbard)
Peltigera frippii skjørnever NE
Lav (Svalbard)
Gyalidea fritzei NE
Lav (Svalbard)
Aspicilia cinerea NE
Lav (Svalbard)
Pertusaria coriacea NE
Lav (Svalbard)
Rhizocarpon anaperum NE
Lav (Svalbard)
Verrucaria funckii NE
Lav (Svalbard)
Pertusaria glomerata NE
Lav (Svalbard)
Umbilicaria decussata åsnavlelav LC
Lav (Svalbard)
Aspicilia nikrapensis LC
Lav (Svalbard)
Rhizocarpon petraeum LC
Lav (Svalbard)
Aspicilia subradians NE
Lav (Svalbard)
Alectoria sarmentosa gubbeskjegg CR D1 A TM
Lav (Svalbard)
Acarospora fuscata NE
Lav (Svalbard)
Buellia badia NE
Lav (Svalbard)
Eiglera flavida LC
Lav (Svalbard)
Ophioparma ventosa vanlig fokklav LC
Lav (Svalbard)
Protopannaria pezizoides skålfiltlav LC
Lav (Svalbard)
1 2 3 4 5 6 7 8 20