Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 2032)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Micarea nigella LC
Lav
Polyblastia dermatodes NE
Lav
Lecidea fuscoatra LC
Lav
Biatora vernalis vårknopplav LC
Lav
Porina leptalea NE
Lav
Peltigera scabrosa runever LC
Lav
Pleopsidium flavum skiveklorlav LC
Lav
Acarospora sinopica rustsprekklav LC
Lav
Rhizocarpon rubescens LC
Lav
Fulgensia bracteata vanlig svovellav LC
Lav
Thelidium pluvium NE
Lav
Lepraria atlantica LC
Lav
Bacidina chloroticula NE
Lav
Absconditella delutula NE
Lav
Microcalicium arenarium steinnål LC
Lav
Miriquidica instrata LC
Lav
Cladonia trassii LC
Lav
Lichenothelia metzleri NE
Lav
Parmelia submontana tjafsfargelav LC
Lav
Staurothele fissa LC
Lav
Protoparmelia nitens NE
Lav
Thyrea confusa VU A2(c)+3(c)+4(c); C1; D1 B PåH MF
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Lav
Cladonia polydactyla kystrødbeger LC
Lav
Lecanora handelii LC
Lav
Vestergrenopsis elaeina LC
Lav
Trapeliopsis wallrothii VU C1 B S SM PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Lav
Carbonea vorticosa LC
Lav
Bacidia laurocerasi VU C1 S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Lav
Rhizocarpon polycarpum LC
Lav
Thelidium xyloderma NE
Lav
Stereocaulon evolutum putesaltlav LC
Lav
Graphis elegans kystskriftlav VU C1 S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Lav
Strigula jamesii NE
Lav
Psorotichia schaereri NE
Lav
Rhizocarpon expallescens NE
Lav
1 2 3 4 5 6 7 8 59