Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 10)
...
...
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Panchlora nivea kubansk banankakerlakk NA
Kakerlakker
Pycnoscelus surinamensis veksthuskakerlakk NA
Kakerlakker
Periplaneta americana amerikansk kakerlakk NA
Kakerlakker
Rhyparobia maderae madeirakakerlakk NA
Kakerlakker
Ectobius lapponicus markkakerlakk LC
Kakerlakker
Periplaneta brunnea brun kakerlakk NA
Kakerlakker
Blatta orientalis orientalsk kakerlakk NA
Kakerlakker
Supella longipalpa brunbeltet kakerlakk NA
Kakerlakker
Blattella germanica tysk kakerlakk NA
Kakerlakker
Periplaneta australasiae australsk kakerlakk NA
Kakerlakker