Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 49)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Alca torda alke EN D1 M A
Sikker
Fugler (Svalbard)
Alle alle alkekonge LC
Fugler (Svalbard)
Anas acuta stjertand NA
Fugler (Svalbard)
Anas crecca krikkand NA
Fugler (Svalbard)
Anthus pratensis heipiplerke NA
Fugler (Svalbard)
Carduelis flammea gråsisik NA
Fugler (Svalbard)
Charadrius morinellus boltit NA
Fugler (Svalbard)
Chroicocephalus ridibundus hettemåke NA
Fugler (Svalbard)
Delichon urbicum taksvale NA
Fugler (Svalbard)
Gavia immer islom NA
Fugler (Svalbard)
Larus argentatus gråmåke NA
Fugler (Svalbard)
Larus canus fiskemåke NA
Fugler (Svalbard)
Larus fuscus sildemåke NA
Fugler (Svalbard)
Melanitta nigra svartand NA
Fugler (Svalbard)
Oenanthe oenanthe steinskvett NA
Fugler (Svalbard)
Sturnus vulgaris stær NA
Fugler (Svalbard)
Turdus iliacus rødvingetrost NA
Fugler (Svalbard)
Somateria mollissima ærfugl LC
Fugler (Svalbard)
Anser brachyrhynchus kortnebbgås LC
Fugler (Svalbard)
Arenaria interpres steinvender NTº D1 A
Fugler (Svalbard)
Branta bernicla ringgås NT D1 A
Fugler (Svalbard)
Branta leucopsis hvitkinngås LC
Fugler (Svalbard)
Calidris alba sandløper VUº D1 A
Fugler (Svalbard)
Calidris alpina myrsnipe NTº D1 A
Fugler (Svalbard)
Calidris canutus polarsnipe ENº D1 A
Fugler (Svalbard)
Cepphus grylle teist LC
Fugler (Svalbard)
Calidris maritima fjæreplytt LC
Fugler (Svalbard)
Charadrius hiaticula sandlo NTº D1 A
Fugler (Svalbard)
Clangula hyemalis havelle NT D1 L M
Fugler (Svalbard)
Fratercula arctica lunde LC
Fugler (Svalbard)
Fulmarus glacialis havhest LC
Fugler (Svalbard)
Gavia stellata smålom LCº D1
Fugler (Svalbard)
Lagopus muta fjellrype LC
Fugler (Svalbard)
Larus hyperboreus polarmåke NT A2(b,e) M F A SA Fo
Fugler (Svalbard)
Larus marinus svartbak LCº D1
Fugler (Svalbard)
1 2