Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 264)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Pernis apivorus vepsevåk NT D1 S Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Phoenicurus ochruros svartrødstjert VUº D1 Ko Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Hydroprogne caspia rovterne NA
Fugler
Motacilla cinerea vintererle LC
Fugler
Apus apus tårnseiler LC
Fugler
Alcedo atthis isfugl NA
Fugler
Pinicola enucleator konglebit LCº D1
Fugler
Gavia adamsii gulnebblom NT D1 M Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Dryocopus martius svartspett LC
Fugler
Anthus cervinus lappiplerke LC
Fugler
Surnia ulula haukugle LC
Fugler
Calidris minuta dvergsnipe LCº D1
Fugler
Carpodacus erythrinus rosenfink VU C1 V Ky S SM Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Fugler
Oriolus oriolus pirol NA
Fugler
Somateria spectabilis praktærfugl NA
Fugler
Pandion haliaetus fiskeørn NTº D1 L V S Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Phylloscopus borealis lappsanger EN D1 S Uno
Sikker
Sikker
Fugler
Thalasseus sandvicensis splitterne NA
Fugler
Hirundo rustica låvesvale LC
Fugler
Columba livia klippedue NA
Fugler
Luscinia luscinia nattergal NT D1 V SM Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Xenus cinereus tereksnipe NA
Fugler
Corvus corone svartkråke NA
Fugler
Porzana porzana myrrikse EN D1 V Uno Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Fugler
Caprimulgus europaeus nattravn LCº D1
Fugler
Vanellus vanellus vipe EN A2(b) V Å SM PåH Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Emberiza schoeniclus sivspurv NT A2(b) A V Kl Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Columba oenas skogdue LCº D1
Fugler
Bonasa bonasia jerpe LC
Fugler
Anas clypeata skjeand VUº D1 L V Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Fugler
Aix galericulata mandarinand NA
Fugler
Ficedula parva dvergfluesnapper NA
Fugler
Numenius phaeopus småspove LC
Fugler
Jynx torquilla vendehals LC
Fugler
Tarsiger cyanurus blåstjert NA
Fugler
1 2 3 4 5 6 7 8