Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 661)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Aculepeira ceropegia LC
Edderkoppdyr
Theonoe minutissima LC
Edderkoppdyr
Araneus nordmanni LC
Edderkoppdyr
Oonops pulcher LC
Edderkoppdyr
Cercidia prominens LC
Edderkoppdyr
Kikimora palustris EN B2a(i)b(i,ii,iii) A V Kl MF
Sikker
Edderkoppdyr
Caviphantes saxetorum EN B2a(i)b(iii) Fl PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Edderkoppdyr
Leptothrix hardyi LC
Edderkoppdyr
Araneus saevus NT B2a((i))b(ii,iii) S PåH
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Edderkoppdyr
Dictyna uncinata LC
Edderkoppdyr
Agyneta decora LC
Edderkoppdyr
Philodromus dispar LC
Edderkoppdyr
Xerolycosa nemoralis LC
Edderkoppdyr
Robertus ungulatus EN B2a(ii)b(iii) V PåH
Sikker
Edderkoppdyr
Silometopus reussi LC
Edderkoppdyr
Trochosa spinipalpis LC
Edderkoppdyr
Salticus zebraneus LC
Edderkoppdyr
Thanatus arenarius NA
Edderkoppdyr
Salticus scenicus LC
Edderkoppdyr
Macrargus boreus LC
Edderkoppdyr
Hahnia ononidum LC
Edderkoppdyr
Leptorhoptrum robustum LC
Edderkoppdyr
Hahnia nava LC
Edderkoppdyr
Entelecara erythropus LC
Edderkoppdyr
Metellina segmentata LC
Edderkoppdyr
Pachygnatha listeri LC
Edderkoppdyr
Xysticus obscurus LC
Edderkoppdyr
Diplocephalus cristatus LC
Edderkoppdyr
Clubiona germanica LC
Edderkoppdyr
Clubiona norvegica LC
Edderkoppdyr
Philodromus collinus LC
Edderkoppdyr
Ozyptila praticola LC
Edderkoppdyr
Acantholycosa lignaria LC
Edderkoppdyr
Maso sundevalli LC
Edderkoppdyr
Walckenaeria clavicornis LC
Edderkoppdyr
1 2 3 4 5 6 7 8 19