RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Dupontia fisheri psilosantha  (Rupr.) Griseb.

spriketundragras

Vurdert under navnet
Dupontia psilosantha

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Spriketundragras Dupontia fisheri ssp. psilosantha vurderes som trygg (LC). Planten er en viktig bestanddel av arktiske våtmarker og brakkvassenger på Svalbard (inkludert Bjørnøya) og ellers i Arktis. Spriketundragras vokser i våtere habitater enn småtundragras og er vanlig i den indre delen av brakkvassenger og den våtere delen av våtmarker med ferskvatn. Den synes å være noe mer varmekrevende enn småtundragras. Utbredelsen er sirkumpolær i den arktiske sonen, men i Stillehavsområdet går den lengre sør enn Arktis. Den vil kunne profitere på noe varmere og mer fuktig klima.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Murray, D.F., Yurtsev, B.A. & Razzhivin, V.Yu. under forb. [2010]. Annotated Panarctic Flora Checklist.
    • Brysting, A.K., Aiken, S.G., Lefkovitch, L.P. & Boles, R.L. 2003. Dupontia (Poaceae) in North America Canad. J. Bot. 81 769-779
    • Brysting, A.K., Fay, M.F., Leitch, I.J. & Aiken, S.G. 2004. One or more species in the arctic grass gens Dupontia? - a contribution to the Panarctic Flora project Taxon 53: 365-382