RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Calamagrostis neglecta groenlandica  (Schrank) Matuszk.

polarrørkvein

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Se smårørkvein Calamagrostis neglecta.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC