RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Luzula nivalis  (Laest.) Spreng.

snøfrytle

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Snøfrytle Luzula nivalis er en av Svalbards vanligste planter og vurderes som trygg (LC). Den er ikke påvist på Bjørnøya.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC