RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Carex marina pseudolagopina  (T.J.Sørensen) Böcher

buttstarr

Kategori for Svalbard - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
15,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000

Se arten Carex marina.

Svalbard med sjøområder
kjent
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer
Regionale
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Engelskjøn, T., Alsos, I.G. & Lund, L. 2003. Twenty of the most thermophilous vascular plant species in Svalbard and their conservation status. Polar Research 22: 317-339