RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Carex fuliginosa  Schkuhr

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Dubbestarr Carex fuliginosa ssp. misandra er vanlig på Svalbard og vurderes som trygg (LC). Arten har to underarter, den sentraleuropeiske fjellplanten ssp. fuliginosa (uten norsk navn) og den arktisk sirkumpolære dubbestarr ssp. misandra. Dubbestarr er en vanlig plante på baserik grunn i hele Arktis.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC