RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Carex capillaris fuscidula  (V.I.Krecz. ex T.V.Egorova) Á. & D.Löve

polarhårstarr

Kategori for Svalbard - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10,0
Gjeldende kriterier
B1a(ii)+2a(ii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
B.2
Forekomstareal
≤ 10 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
4
a.ii
Få lokaliteter = 1
Se hårstarr Carex capillaris.
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Fjell
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Hansen, K.T. & Steen, S.W. 2001. Islandsstarr Carex krausei ny for Svalbard, og litt om arktisk hårstarr Carex capillaris ssp. fuscidula. Blyttia. 59: 186-189
    • Rønning, O.I. 1961. Some new contributions to the flora of Svalbard. Norsk Polarinst. Skr. 124: 1-20
    • Rønning, O.I. 1972. The distribution of vascular cryptogams and monocotyledons in Svalbard. K. Norske Vidensk. selsk. Skr. 24: 1-63