Gyalidea fritzei  (B. Stein) Vezda

Kategori for Svalbard - ikke vurdert NE

Behandlet av ekspertkomité for lav (Svalbard)

Arten er ikke vurdert - Informasjonen gjelder Svalbard
Arten er ikke forsøkt vurdert på grunn av svært mangelfull kunnskap