RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Rhizocarpon ferax  Magnusson

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav (Svalbard)