Aspicilia cinerea  (L.) Körber

Kategori for Svalbard - ikke vurdert NE

Behandlet av ekspertkomité for lav (Svalbard)

Arten er ikke vurdert - Informasjonen gjelder Svalbard
Arten eller artsgruppen den tilhører har uavklart systematikk