Cladonia floerkeana  (Fr.) Flörke

kystrødtopp

Kategori for Svalbard - ikke vurdert NE

Behandlet av ekspertkomité for lav (Svalbard)

Arten er ikke vurdert - Informasjonen gjelder Svalbard
Det er uavklart om arten har "etablert reproduserende bestand" i Norge