RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Gavia stellata  (Pontoppidan, 1763)

smålom

Kategori for Svalbard - livskraftig LCº

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra NT

Årsak til nedgradering av kategori: Stabile nabopopulasjoner. Nedragadert fra NT Til LC.

Smålommen hekker over det meste av Svalbard, men i størst tetthet på Bjørnøya, langs vestkysten av Spitsbergen og på Tusenøyane. Den foretrekker åpne, flate tundraområder, som på Svalbard hovedsakelig finnes langs kysten. Bestanden er anslått til 1000-2000 reproduserende individer, trolig stabil (Strøm 2013, http://www.npolar.no/no/arter/smalom.html). Arten settes til NT basert på D1 kriteriet.
Tidligere vurdering (2010)
LCº
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2006. Svalbards fugler. I Kovacs, K. & Lydersen, C. (red.): Svalbard fugler og pattedyr. Norsk Polarinstitutt. Polarhåndbok nr. 13: 85-191