RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sterna paradisaea  Pontoppidan, 1763

rødnebbterne

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Rødnebbternen er vanlig langs kysten over det meste av Svalbard, men mest tallrik langs vest- og nordkysten av Spitsbergen. De kan hekke som enkeltpar, men oftest i kolonier på opp til flere hundre par. Hekkebestandens størrelse og utvikling er vanskelig å vurdere da arten ofte bytter hekkeplass mellom år. Hekkebestanden på Svalbard er trolig oppimot 10 000 par, og bestanden antas å være relativt stabil (Strøm 2013, http://www.npolar.no/no/arter/rodnebbterne.html).
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2006. Svalbards fugler. I Kovacs, K. & Lydersen, C. (red.): Svalbard fugler og pattedyr. Norsk Polarinstitutt. Polarhåndbok nr. 13: 85-191