RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Calidris maritima  (Brünnich, 1764)

fjæreplytt

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Fjæreplytten er den vanligste vaderen på Svalbard, og den forekommer praktisk talt over hele øygruppen. Bestanden er stor, og antas være stabil (Strøm 2013, http://www.npolar.no/no/arter/fjareplytt.html). Satt til LC på bakgrunn av stor og antatt stabil bestand.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2006. Svalbards fugler. I Kovacs, K. & Lydersen, C. (red.): Svalbard fugler og pattedyr. Norsk Polarinstitutt. Polarhåndbok nr. 13: 85-191