RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Calidris alba  (Pallas, 1764)

sandløper

Kategori for Svalbard - sårbar VUº

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra EN

Årsak til nedgradering av kategori: Arten nedgraderes fra EN til VU pga sterke og stabile bestander i alle naboland. Ingen klare trusler mot artens habitat i området.

Sandløperen hekker sirkumpolart i høy-arktiske deler av Alaska, Canada, Nord- og Øst-Grønland, Svalbard, og vestlige og sentrale deler av Sibir. Et betydelig antall sandløpere passerer norskekysten på trekket vår og høst. På Svalbard er sandløperen en fåtallig hekkefugl på den vestlige og nordvestlige delen av Spitsbergen, samt på Prins Karls Forland. Bestanden på Svalbard anslått til 20-100 par (Strøm 2013, http://www.npolar.no/no/arter/sandloper.html). Vurdert bestand i IUCN intervall 50-250 reproduserende individ. For tiden ser bestanden ut til å være stabil. Ingen klare trusler mot artens habitat i området. Arten settes til EN basert på D1 kriteriet.
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VUº
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2006. Svalbards fugler. I Kovacs, K. & Lydersen, C. (red.): Svalbard fugler og pattedyr. Norsk Polarinstitutt. Polarhåndbok nr. 13: 85-191