RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Arenaria interpres  (Linnaeus, 1758)

steinvender

Kategori for Svalbard - nær truet NTº

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra VU

Årsak til nedgradering av kategori: Stabile bestander i naboland gjør at den nedgraderes fra VU til NT.

Forekommer fåtallig langs kysten over hele Svalbard, med størst tetthet langs fjordene på vestkysten av Spitsbergen og på Prins Karls Forland. Bestanden på Svalbard antatt å ligge mellom 100-500 par, men noen kartlegging av bestanden er ikke utført (Strøm 2013, http://www.npolar.no/no/arter/steinvender.html ). Det foregår ikke bestandsovervåking på arten, men registreringer gjort i ulike områder på Spitsbergen kan indikere en økning i bestanden over en 30-årsperiode (Bangjord 2014, Bangjord pers. medd.). Bestanden vurdert i IUCN intervall 250-1000 reproduserende individ. Arten settes til VU basert på D1 kriteriet.
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NTº
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2006. Svalbards fugler. I Kovacs, K. & Lydersen, C. (red.): Svalbard fugler og pattedyr. Norsk Polarinstitutt. Polarhåndbok nr. 13: 85-191
  • Personer

    • Bangjord, Georg