Larus fuscus  Linnaeus, 1758

sildemåke

Kategori for Svalbard - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Arten er ikke vurdert - Informasjonen gjelder Svalbard
Arten er observert reproduserende i Norge, men er ikke betraktet å ha "etablert reproduserende" bestand hos oss