RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Uria aalge  (Pontoppidan, 1763)

lomvi

Kategori for Svalbard - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
16,0
Gjeldende kriterier
A2(b)
A2
30-50 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
Hekker hovedsakelig på Bjørnøya og i enkelte kolonier på vestkysten av Spitsbergen. Bestanden på Bjørnøya har vært i vekst etter sammenbruddet i 1986-87, men er fortsatt under bestandsnivået før sammenbruddet (Strøm 2006, 2007, 2013, http://www.npolar.no/no/arter/lomvi.html ). Bestandsnedgang for perioden 1965 - 2014 er antatt til å være i intervallet 30 - 50 % og arten settes til VU basert på A2 kriteriet.
Svalbard med sjøområder
kjent
Polhavet
kjent
  • Saltvannssystemer
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2006. Svalbards fugler. I Kovacs, K. & Lydersen, C. (red.): Svalbard fugler og pattedyr. Norsk Polarinstitutt. Polarhåndbok nr. 13: 85-191
    • Strøm, H. 2007. Distribution of seabirds on Bjørnøya. S. 50-52 i: Anker-Nilssen, T., Barrett, R. T., Bustnes, J. O., Erikstad, K. E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Strøm, H., Systad, G. H. & Tveraa, T. NINA Report 249 63 s.