RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Alca torda  Linnaeus, 1758

alke

Kategori for Svalbard - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
16
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250
Fåtallig hekkefugl på Bjørnøya. Enkeltpar forekommer også i fuglefjell på vestkysten av Spitsbergen (Bellsund og Krossfjorden). Bestanden anslått til 100 par (Strøm 2013; http://www.npolar.no/no/arter/alke.html ). Vurdert i IUCN-intervallet 50-250 reproduserende individ. Settes til EN basert på D1 og D2 kriteriet.
Svalbard med sjøområder
kjent
Polhavet
kjent
  • Saltvannssystemer
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2006. Svalbards fugler. I Kovacs, K. & Lydersen, C. (red.): Svalbard fugler og pattedyr. Norsk Polarinstitutt. Polarhåndbok nr. 13: 85-191