RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Somateria spectabilis  (Linnaeus, 1758)

praktærfugl

Kategori for Svalbard - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Praktærfuglen hekker spredt langs vestkysten av Spitsbergen, med de viktigste hekkeområdene mellom Bellsund til Prins Karls Forland (Nordenskiöldkysten, Daudmannsøyra, Forlandssletta) og på Reinsdyrflya på nordvest-Spitsbergen (Strøm 2013, http://www.npolar.no/no/arter/praktarfugl.html). Vurdert bestand i IUCN intervall 1000-2000 reproduserende individ (Strøm et al. 2011). Bestanden her ser ut til å være stabil. Arten settes til NT basert på D1 kriteriet.
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Saltvannssystemer
  • Fjæresonesystemer
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2006. Svalbards fugler. I Kovacs, K. & Lydersen, C. (red.): Svalbard fugler og pattedyr. Norsk Polarinstitutt. Polarhåndbok nr. 13: 85-191