RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Somateria mollissima  (Linnaeus, 1758)

ærfugl

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Bestanden estimert til 17500 hekkende par. Overvåkingen av hekkebestanden i Kongsfjorden indikerer stabil bestand.
Tidligere vurdering (2010)
LC