RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Archisotoma megalops  Bagnall, 1939

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for spretthaler (Svalbard)

Marinlittoral art kjent fra Ny Ålesund. Trolig videre utbredt, men bør ettersøkes. Vanlig langs norskekysten. - Neppe truet.
Tidligere vurdering (2010)
LC