RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pseudanurophorus psammophilus  (Potapov & Stebaeva, 2002)

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for spretthaler (Svalbard)

Oppdaget på Edgeøya i 2009 (Kapp Lee og Diskobukta) i tørr sprekkvegetasjon og sparsomt bevokst tørr tundra. Tidligere bare kjent i ett funn fra Skjærvøy i Troms. Arten er beskrevet relativt nylig og foreløpig lite kjent. Palaearktisk utbredelse. - Neppe truet, men kan tilhøre et østlig faunaelement på Svalbard.
Tidligere vurdering (2010)
LC