RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Megaphorura arctica  (Tullberg, 1876)

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for spretthaler (Svalbard)

Vanlig art som ofte opptrer i store mengder i guanorike skrenter under fuglefjell, men også langs strender. Spitsbergen (mange lok.), Edgeøya, Bjørnøya, Jan Mayen. Utbredt langs norskekysten ned til Lista. Palaearktisk utbredelse. - Ikke truet.
Tidligere vurdering (2010)
LC