RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Papaver cornwallisense  D.Löve

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Papaver cornwallisense vurderes som trygg (LC). Arten er uten vedtatt norsk navn foreløpig; den er nylig, i 2009, påvist å forekomme i materialet fra Svalbard (Solstad et al. 2014). Den vokser i samme naturtyper som svalbardvalmue P. dahlianum og ofte i blanding med denne. Den utgjør omtrent 50 % av det materialet som tidligere er ført til svalbardvalmue fra vestre halvdelen av Spitsbergen, men mangler nesten fullstendig i øst. Den er særlig hyppig i og rundt Longyearbyen og Adventdalen og rundt Ny-Ålesund, noe som betyr at mange har sett og samlet den. Arten er ellers utbredt på Nord-Grønland og i nordlige Canada, men Svalbard-plantene er de eneste kjent i Europa.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Nilsson, Ö. 2001. Papaver L. (p.p.) i: Jonsell, B. (utg.), Flora Nordica 2 Chenopodiaceae - Fumariaceae: 345-368
    • Solstad, H. 2009.. Taxonomy and evolution of the diploid and polyploid Papaver sect. Meconella (Papaveraceae). Ph.D.-thesis, Univ. Oslo, Oslo.
    • Lid, J. & Lid, D.T. 2005. Norsk flora. 7. utg. Red.: Reidar Elven. Det Norske Samlaget, Oslo.
    • Solstad, H., Eidesen, P.B., Little, L. & Elven, R. 2014. To valmue-arter i Svalbard, og litt om ffjell- og polarvalmuer Blyttia 72: 187-196