RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Equisetum arvense alpestre  (Wahlenb.) Schönswetter & Elven

polarsnelle

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Se åkersnelle Equisetum arvense. Polarsnelle ssp. alpestre er sirkumpolær og meget vanlig i alle arktiske områder.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC