RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Saxifraga rivularis  L.

bekkesildre

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Bekkesildre Saxifraga rivularis er vanlig på alle de større øyene i Svalbard. Den vurderes som trygg (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC