RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Saxifraga oppositifolia  L.

rødsildre

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Rødsildre Saxifraga oppositifolia er vanlig på hele Svalbard, i alle fall der det er karplanter. Den vurderes som trygg (LC). Arten er arktisk-alpin sirkumpolær.Det er foreslått to hovedraser i Arktis, med ulikt kromosomtall (og dermed trolig ikke interfertile). Hoveddelen av plantene hører opplagt til ssp. oppositifolia. Det trengs videre undersøkelser for å fastslå om også den hovedsakelig amerikanske ssp. smalliana finnes på Svalbard. Se Elven et al. (2011, med referanse til mange viktige nyere undersøkelser) og http://svalbardflora.net. Oppdelingen hos Rønning (1996) i to raser ved navn ssp. reptans og ssp. pulvinata strir mot all god praksis i taksonomi og nomenklatur og bør forbigås i stillhet.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Rønning, O.I. 1996. Svalbards flora. 3. utg. Norsk Polarinstitutt, Oslo.
    • Elven, R., Murray, D.F., Razzhivin, V.Yu. & Yurtsev, B.A. 2011. Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF) Vascular Plants. Natural History Museum, University of Oslo. http://nhm2.uio.no/paf/