RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Micranthes hieraciifolia  (Waldst. & Kit. ex Willd.) Haw.

stivsildre

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Stivsildre Micranthes hieraciifolia vurderes som trygg (LC). Arten er hyppig på Svalbard og øyene rundt, men mangler på Bjørnøya. Den er knyttet til litt fuktig tundra.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC