RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ranunculus sulphureus  Sol.

polarsoleie

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Polarsoleie Ranunculus sulphureus er vanlig på Svalbard inkludert Bjørnøya, særlig på litt mer baserik grunn. Den vurderes som trygg (LC). Dette er en nokså utpreget arktisk art, sjelden og kanskje utsatt i Nord-Skandinavia, men pågående klimaendringer vil neppe ha noen stor effekt på arten på Svalbard.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC