RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ranunculus hyperboreus arnellii  Scheutz

tundrasoleie

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Tundrasoleie Ranunculus hyperboreus ssp. arnellii vurderes som trygg (LC). På Svalbard er den meget vanlig på Spitsbergen og øyene rundt, men erstattes i følge Nilsson i Jonsell (2001) av setersoleie ssp. hyperboreus på Bjørnøya. Tundrasoleie er i hovedsak en arktisk, eurasiatisk rase. Nilsson i Jonsell (2001) angir den fra Svalbard, Jan Mayen, og litt usikkert fra noen forekomster i Nord-Norge. I tillegg finnes den gjennom hele arktisk Russland og kanskje over Beringstredet til Alaska (dvs. amfi-beringisk).
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Jonsell, B. (utg.). 2001. Flora Nordica, 2. Chenopodiaceae - Fumariaceae. The Bergius Foundation, The Royal Swedish Academy