RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Papaver dahlianum  Nordh.

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Svalbardvalmue Papaver dahlianum vurderes som trygg (LC). Arten er vanlig over hele øygruppa, inkludert Bjørnøya. På Spitsbergen utgjør den omtrent halvparten av valmue-materialet i vestre deler (i lag med P. cornwallisense); i resten av øygruppen er den enerådende valmue-art eller nesten så. Nyere genetiske og morfologiske undersøkelser (Solstad 2009) har vist at plantene i fastlands-Norge (Varangerhalvøya) og hoveddelen av de på Svalbard må føres til samme takson, dvs. at det ikke er grunnlag for å skille mellom en ssp. dahlianum (varangervalmue) på fastlandet og en ssp. polare (svalbardvalmue s. str.) på Svalbard (som gjort hos f.eks. Nilsson 2001 og Lid & Lid 2005). Navnet ssp. polare hører til arten P. dahlianum, ikke P. cornwallisense (kontroll av typen i St. Petersburg, se Solstad et al. 2014). Svalbardvalmue er arktisk, bredt amfi-atlantisk fra arktisk Canada over Grønland, Nord-Fennoskandia, Svalbard og Novaja Semlja til Taimyr i Nord-Sibir.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Nilsson, Ö. 2001. Papaver L. (p.p.) i: Jonsell, B. (utg.), Flora Nordica 2 Chenopodiaceae - Fumariaceae: 345-368
    • Solstad, H. 2009.. Taxonomy and evolution of the diploid and polyploid Papaver sect. Meconella (Papaveraceae). Ph.D.-thesis, Univ. Oslo, Oslo.
    • Lid, J. & Lid, D.T. 2005. Norsk flora. 7. utg. Red.: Reidar Elven. Det Norske Samlaget, Oslo.
    • Solstad, H., Eidesen, P.B., Little, L. & Elven, R. 2014. To valmue-arter i Svalbard, og litt om ffjell- og polarvalmuer Blyttia 72: 187-196