RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bistorta vivipara  (L.) Delarbre

harerug

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Harerug Bistorta vivipara er vanlig over hele Svalbard og trygg (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC