RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pedicularis dasyantha  (Trautv.) Hadač

ullmyrklegg

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Ullmyrklegg Pedicularis dasyantha er nokså hyppig i områder med baserik grunn på nordre halvdelen av Spitsbergen. Den vurderes som trygg (LC). Den er knyttet til tørr reinrose-tundra og har trolig nesten alltid rotforbindelse med reinrose (den er en halvparasitt). Arten er bare kjent fra Svalbard, Novaja Semlja og Vaigach, med en avvikende rase (var. igoschiniae) i Polar Ural og på Taimyr. Se Odasz & Savolainen (1996) og Odasz-Albrigtsen (1999) for omtale av arten og dens genetiske variasjon på Svalbard.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Odasz, A.M. & Savolainen, O. 1996. Genetic variation in populations of the arctic perennial Pedicularis dasyantha (Scrophulariaceae), on Svalbard, Norway Amer. J. Bot. 83: 1379-1385
    • Odasz-Albrigtsen, A.M. 1999. Den fargerike ullmyrkleggen. Et eksempel på en arktisk diploid plante med begrenset genetisk variasjon Norsk Polarinst. Medd. 150: 85-93