RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Betula nana tundrarum  (Perfil.) Á.Löve & D.Löve

tundrabjørk

Kategori for Svalbard - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
20,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Se risbjørk Betula nana.
Svalbard med sjøområder
kjent
 • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
 • Publikasjoner

  • Alsos, I.G., Engelskjøn, T. & Brochmann, C. 2002. Conservation genetics and population history of Betula nana, Vaccinium uliginosum, and Campanula rotundifolia in the arctic archipelago of Svalbard. Arct. Antarct. Alp. Res. 34: 408-418
  • Engelskjøn, T., Alsos, I.G. & Lund, L. 2003. Twenty of the most thermophilous vascular plant species in Svalbard and their conservation status. Polar Research 22: 317-339
  • Alsos IG, Eidesen PB, Ehrich D, Skrede I, Westergaard K, Jacobsen GH, Landvik JY, Taberlet P, Brochmann C 2007. Frequent long-distance plant colonization in the changing Arctic Science 316: 1606-1609
  • Alsos, I.G., Westergaard, K., Lund, L. & Sandbakk, B.E. 2004. Floraen i Colesdalen, Svalbard. Blyttia. 62: 142-150
  • Alsos, I.G., Engelskjøn, T. & Spjelkavik, S. 2003. Seed bank size and composition of Betula nana, Vaccinium uliginosum, and Campanula rotundifolia habitats in Svalbard and northern Norway. Canad. J. Bot. 81: 220-231