RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cassiope tetragona  (L.) D.Don

kantlyng

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Kantlyng Cassiope tetragona er vanlig i mellomarktisk sone på Spitsbergen og vurderes som trygg (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC