RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Silene involucrata  (Cham. & Schltdl.) Bocquet

småjonsokblom

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Småjonsokblom Silene involucrata ved rasen polarjonsokblom ssp. furcata er forholdsvis vanlig i tørr til frisk hei- og engvegetasjon, inkludert i rasmarker og fuglefjell, i fjordstrøk på Spitsbergen. Den vurderes som trygg (LC). Polarjonsokblom er den sirkumpolære arktiske rasen av arten småjonsokblom, vidt utbredt i nordligste Eurasia, nordligste Alaska, arktisk Canada og Grønland. I boreale deler av Europa og Vest-Sibir erstattes den av den nokså ulike finnmarksjonsokblom ssp. tenella øst til Taimyr. Fra Taimyr og østover, og over Beringstredet til boreale deler av Alaska og Canada opptrer ssp. involucrata. Mer om den taksonomiske variasjonen finnes hos Elven et al. (2011).
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Murray, D.F., Razzhivin, V.Yu. & Yurtsev, B.A. 2011. Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF) Vascular Plants. Natural History Museum, University of Oslo. http://nhm2.uio.no/paf/