RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sagina nivalis  (Lindblom) Fr.

jøkelsmåarve

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Jøkelarve Sagina nivalis er vanlig på Svalbard inkludert Bjørnøya og vurderes som trygg (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC