RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Minuartia rubella  (Wahlenb.) Hiern

nålearve

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Nålearve Minuartia rubella vurderes som trygg (LC). Arten er vanlig over store deler av Spitsbergen og øyene rundt. Den vokser særlig på åpen grusmark, sedimentflater og i rasmark.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC