RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Honckenya peploides  (L.) Ehrh.

strandarve

Kategori for Svalbard - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Svalbard)

Strandarve Honckenya peploides og dens underart på Svalbard, nordlig strandarve ssp. diffusa, vurderes som trygg (LC). Dette er en nedgradering fra nær truet i forrige rødliste, på grunn av bedre tilpasning til IUCNs kriterier. Arten vokser på sand og grus på eller svært nær havstrand. Den har 8-10 kjente forekomster på Spitsbergen fra Penckbreen (Wedel Jarlsberg Land) i sør til Breibogen (Haakon VII Land) i nord og øst til Agardhbukta (Sabine Land). Forekomstene er ofte nokså små og individfattige og er ustabile fordi de er knyttet til ustabilt strandsubstrat. Det er ingen påvisbar negativ tendens i populasjonsutviklingen. Planten vil kunne favoriseres ved temperaturøkning. Nordlig strandarve er den arktisk sirkupolære rasen av arten, også kjent fra Nord-Norge. Den erstattes sørover i Norge og Europa av sørlig strandarve ssp. peploides.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT